apokalipsa-eden

ZAĆMIENIE SŁOŃCA

                                ZAĆMIENIE SŁOŃCA

      

Życie w naszych czasach dostarcza wielu emocji wynikających z obserwacji zjawisk zachodzących na nieboskłonie, co nazywamy mechaniką niebieską. Za pomocą tych zjawisk, na różne sposoby próbujemy zinterpretować jakie przemiany nas czekają w przyszłości. Otóż z punktu widzenia teorii geocentrycznej najważniejszymi wydarzeniami bieżącego roku są zaćmienia Słońca. Pierwsze  które już miało miejsce 26 lutego nad południowym Atlantykiem, oraz południowej części Ameryki Południowej i Afryki.

 solar-eclipse-february-2017-visibility-800x400.jpg

Obszar objęty zaćmieniem Słońca jakie miało miejsce 26.02.1017roku

 VHAktkpTURBXy9mZWM2YWNkMDA5NjNiZDc2MTdkNWNlOWFlZmNlYjIxYi5wbmeRlQLNAmwAwsM.png

Następne będzie miało miejsce 21 sierpnia 2017 roku , które jako zaćmienie całkowite przebiegnie równoleżnikowo przez USA, z możliwością obserwacji w Europie Zachodniej.

 ru-0-r-650,0-n-QP2310656pJDM_zacmienie_slonca_2017.jpg

Skan z wikipedii przedstawiający zakres przewidywanego całkowitego zaćmienia Słońca.

 


Zjawisko rozpocznie się o 16:49 na północnym Pacyfiku, a potem będzie widoczne na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kolejno w stanach Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Tennessee i w Karolinie Południowej.
Częściowe fazy zaćmienia można obserwować w północno-wschodniej części Pacyfiku, w całej Ameryce Północnej, północnej części Ameryki Południowej, na Oceanie Arktycznym, na Grenlandii, na północnym Atlantyku, oraz na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Francji i na Wyspach Brytyjskich.
Jest to 22 (z 77) zaćmienie w cyklu Saros 145.


Z astrologicznego punktu widzenia przypada ono w 28°52 znaku Lwa, w koniunkcji z Marsem (20°41 Lwa), oraz w trygonie z koniunkcją Saturn/Lilith (21°11 Strzelca).

Owo zaćmienie będzie odbywać się na 29 stopniu Lwa. Stopień ten we wszystkich znakach oznacza gwałtowne zmiany decyzji, opinii, oraz aktów woli, jak też jest to zły czas do podejmowania trwałych zobowiązań. W tradycji starożytnej uważano, że w takim momencie najczęściej dochodzi do wystąpień uczniów przeciwko swoim mistrzom.

Zaćmienie znajdzie się w pobliżu silnych gwiazd stałych, z których każda niesie jakieś przesłanie, a te gwiazdy to:

Adhafera posiadająca również nazwę Pogrzeb, jak i Stos Pogrzebowy. Gwiazda ta związana jest z samobójczą trucizną, żrącymi kwasami, płynnymi materiałami wybuchowymi, płynnym ogniem, kłamstwem , kradzieżą i przestępczością w ogóle.

Al Jabhah o innych nazwach "Front" oraz "Czoło". Gwiazda wiązana z wieloma niebezpieczeństwami, oraz z gwałtowną i nieprzeniknioną naturą. Działanie tej gwiazdy zwiastuje bunt żołnierzy przeciwko swoim oficerom, w skrajnych przypadkach dochodzi do mordowania swoich dowódców.

Bez wątpienia najważniejszą gwiazdą biorąca udział w tym zaćmieniu jest gwiazda Regulus(00°03 Panny), która znajdzie się w niemalże dokładnej koniunkcji z zaćmieniem. Gwiazda ta, to jeden ze Strażników Nieba, symbol archanioła Rafaela , jeden z Jeźdźców Apokalipsy o imieniu Król wyznaczający czas Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Mesjasza. Jeszcze innym imieniem gwiazdy Regulus jest Zgniatająca Stopa, lub Wielka Stopa. Według Starego Testamentu aktywność tej gwiazdy zwiastuje dzień Pański, dzień gniewu Bożego, któremu mają towarzyszyć plagi i nieszczęścia obejmujące grzeszników, zaś dla wiernych sług będzie to dzień wielkiej radości. Ponadto gwiazda ta (Regulus) stanowi podstawę asteryzmu o nazwie Sierp, którego dzierżyciel ma za zadanie poobcinać grona dojrzałej winorośli .

 Mars_with_Leo_Sickle_SMALL.jpg

skan asteryzmu Sierp

 

Zapis Apokalipsy św. Jana 14/ 14 „ Potem ujrzałem  oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego miał złoty wieniec na głowie a w reku ostry sierp. 14/17 I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i miał on ostry sierp. 18  I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władze nad ogniem i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały”.

 

Astrologicznie; pozytywne położenie tej gwiazdy zwiastuje nieustające pasmo sukcesów, kontakty z władcami, sławnymi ludźmi, możliwość osiągania wysokich stanowisk jak i znacznych fortun, bogactwa i potęgi. Natomiast negatywne działanie Regulusa zachodzące szczególnie pod działaniem Marsa (koniunkcja zaćmienia z Marsem 21 stopni Lwa) objawia się zamachami stanu, rewolucjami, obalaniem głów państw i podobnych wydarzeń. Z natury zjawiska zaćmienia Słońca wynika ,że biorą w nim udział Słońce oraz Księżyc, co wskazuje w dalszej interpretacji, że zguba władców dyktowana jest poprzez ich pychę i brak pokory. Taka interpretacja dotyczy polityków jak i biznesmenów, czy też przywódców duchowych jak i religijnych, ich postępowanie dziś nie ma żadnych wzorców moralnych czy etycznych.

Kolejną gwiazdą , która będzie w pobliżu owego zaćmienia to gwiazda o imieniu Phecda.  Jej innym imieniem jest nazwa Ucho, jest to gwiazda sama w sobie o niekorzystnym działaniu, o czym mówi jej kolejna nazwa "Wielka Krew".

Gwiazda Thuban, która co prawda jest nieco oddalona od miejsca owego zaćmienia, jednak jej znaczenie, a także przesłanie jakie niesie jest ważne i należy ją  brać również pod  uwagę. Otóż gwiazda ta posiada również nazwę Sędzia Niebios,  wchodzi w skład konstelacji o nazwie Smok ( Draco). Od tej konstelacji pochodzi nazwa węzłów księżycowych o nazwach Głowa Smoka i Ogon Smoka sama, zaś gwiazda znajduje się w części gwiazdozbioru, która nazywa się Ogon Smoka.

W starożytności gwiazdozbiór Smoka nazywano Trującym Smokiem i był on synonimem trucizny rozrzuconej po świecie, którą rozsiewał ów Smok poprzez poruszanie swoim ogonem.

Gwiazda Thuban, która leży w OGONIE gwiazdozbioru Smoka , jak wynika z jej starożytnej interpretacji ma także  wpływ  na poszukiwaczy złota i srebra, czyli ówczesnej waluty. Obecnie zaś wpływa ona na osoby zarządzające pieniędzmi, czyli bankierów czy ministrów finansów, ludzi związanych z giełdami papierów wartościowych i wszelkiego rodzaju lichwiarzy. I znowu , jeżeli pojawia się aktywność tej gwiazdy powiązana z Marsem,  mówi ona o  niebezpieczeństwach grożących spaleniem  domu wypełnionego złotem (pieniędzmi), wraz ze spaleniem jego właściciela, czy też dokonania jego publicznej egzekucji.

 

 

 

 

W tradycji Słowiańskiej również obecny jest Smok , którego odpowiednikiem jest Smok mieszkający pod Wawelem. Moim zdaniem ma on pozytywny wpływ na mieszkańców całej krainy, jest jednym z jej pozytywnych symboli. Na niebie zaś jako gwiazdozbiór wraz z Prządkami ( Rodzanicami )jest on Strażnikiem Drzewa Życia - mitycznej Jabłoni, która rodzi Złote Jabłka w Rajskim Ogrodzie. W tradycji Słowiańskiej gwiazdozbiór Smoka spełnia rolę pozytywną, w przeciwieństwie do roli jaką przeznaczono mu do spełnienia  w Apokalipsie.

 pobrane.jpg

Smok wraz z Rodzanicami na straży Drzewa Życia w Rajskim Ogrodzie

Apokalipsa 12

 1 Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 
2 A jest brzemienna. 
I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 
3 I inny znak się ukazał na niebie: 
Oto wielki Smok barwy ognia, 
mający siedem głów i dziesięć rogów 
- a na głowach jego siedem diademów. 
4 I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: 
i rzucił je na ziemię. 

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, 
ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. i.t.d.

Apokalipsa św. podlegała wielokrotnym przeróbkom i kiedyś była rzetelnym źródłem informacji o zjawiskach astronomicznych mających wpływ na nasze życie na Ziemi, po owych przeróbkach stała się straszakiem na maluczkich. Nie obdarto jej z symboli astronomicznych, ponieważ są one zakodowane w naszej pamięci genetycznej jako obrazy prawdziwe i dlatego obdarci z wiedzy dajemy temu wiarę. Stopniowo wprowadzając fałszywą interpretację uzyskano pożądany efekt. W czystej formie teksty takie jak Stary i Nowy Testament są dziełami Słowiańskimi, dokładnie są to komentarze literackie do Tablic Astronomicznych i mechaniki nieba. Po stosownej przeróbce, przeróbkach, stały się narzędziami do prania mózgów, co widać wokół nas, podobnie uczyniono z wieloma innymi tekstami starożytności.

 

 di-82W7.jpg

Skan gwiazdozbioru Smoka ( Draco) z widoczną gwiazdą Thuban z zakreślonym kołem Rajskiego Ogrodu. Na obrzeżach Rajskiego Ogrodu widoczne są również gwiazdozbiory Łabędzia ( Cygnus), oraz Cefeusza ( Cepheus)

 

 

W tradycji Słowiańskiej, gwiazdozbiór Łabędzia był kosmicznym przedstawieniem Bogini Łady z siłami Życia płynącymi z Niebios, zaś sąsiedni gwiazdozbiór ( obecnie noszący nazwę g. Cefeusza), był nazywany Domem Bogini Łady, jego obraz to szczyt domu. Z połączenia tych gwiazdozbiorów słowiańscy astronomowie utworzyli asteryzm ( inny gwiazdozbiór) o nazwie Pantera, aby posługiwać się tym pojęciem w ochronie swojej wiedzy przed niewtajemniczonymi.

Owa Pantera w języku Słowiańskim Pani - Tera, to Pani Ziemi, żeńskie bóstwo opiekuńcze Ziemi umieszczone na Niebiosach pod postacią gwiazdozbioru Pantery.

 Panther3.jpg

Gwiazdozbiór Pantery utworzony z gwiazdozbiorów Łabędzia i Cefeusza.

O czym w rozdziale 13 Apokalipsy:

 

1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, 
mającą dziesięć rogów i siedem głów, 
a na rogach jej dziesięć diademów, 
a na jej głowach imiona bluźniercze. 
2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, 
łapy jej - jakby niedźwiedzia, 
paszcza jej - jakby paszcza lwa. 
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 
3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, 
a rana jej śmiertelna została uleczona. 
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,i.t.d.

W tym fragmencie Apokalipsy mamy do czynienia z kolejnym straszakiem  proboszcza na parafian.

Jako ciekawostkę mogę podać, że imię indiańskiego wodza Tecumseh tłumaczy sie jako "Puma prężąca się do skoku", czyli nasz gwiazdozbiór Pantera. Fakt okaże się bardzo ciekawy , kiedy dowiemy się, że był on wodzem plemienia Łabędzi - Szaunisów , co tłumaczy się jako "pierwsi ludzie".

Taką interpretacje symbolu "Czarnej Pantery" znalazłem na stronie www.Moc Kobiety pod tytułem:

Pomocnicy kobiet - Czarna Pantera

"Czarna Pantera. Symbol podświadomości. Wewnętrznych ścieżek. Gdy pojawi się na naszej drodze pomoże wejść w ciemne zakątki siebie, by je zrozumieć i rozświetlić. Przeprowadzić nas bezpiecznie na drugą stronę, ku światłu. Uczy wewnętrznego blasku. Nie szuka poklasku na zewnątrz, skierowana jest ku sobie i żyje wewnętrznym życiem, choć jedno oko czujnie obserwuje co się dzieje na zewnątrz. 

 

Uczy nas również tej czujności i obserwowania ze spokojem co się dzieje na zewnątrz. Reaguje tylko wtedy, gdy trzeba, bez zbędnych ruchów. Pokazuje wewnętrzną potęgę własnego Ja, ale jednocześnie mocno połączonego z całym wszechświatem. Czujność, mądrość, potęga, uważność, odwaga. Odwaga do stawiania czoła rzeczom, sytuacjom, ludziom. Odwaga do niesienia swojej wewnętrznej prawdy. Odwaga do wyrażania swojego własnego Ja. Pozbycie się fałszywego wstydu, który umniejsza nas w naszych oczach. Odwaga do życia. Wewnętrzna siła i moc. Pewność siebie.

 

Jeśli czujesz się zagrożona również możesz przywołać Czarną Panterę, by chroniła cię i wspomagała.

 

Połącz się z tym zwierzęciem i poczuj jego moc, stabilność i pewność. Działaj w tym tygodniu jak pantera i sprawdź, jakie zmiany zaszły w twoim życiu pod jej opieką".

 

Nie ukrywam, że lepszej interpretacji tego symbolu nie jestem w stanie zrobić, ponieważ nie jestem kobietą. Z tej interpretacji w porównaniu z odpowiednim fragmentem Apokalipsy rozdziału 13 widać jak na dłoni kto sie kogo boi i dlaczego fałszowane są stare teksty.

 

Przedstawiona symbolika dotycząca wcześniej opisywanych gwiazd jest na wskroś fatalistyczna, ponieważ wywodzi sie kręgu kultur południa. W interpretacji Słowiańskiej jest o wiele łagodniejsza, jej wymowa jest nieco odmienna. Otóż czekające nas zmiany zapewne nie zajdą natychmiast i bezboleśnie, z ich przesłania wynika, że mającym się pojawić Mesjaszem będzie kobieta, której nauki doprowadzą do życia zgodnego z prawami Niebios, co gwarantuje przetrwanie rodzaju ludzkiego.

Pojawienie się owej Pantery może zwiastować zakończenie ery męskiego panowania i powrót do odwiecznego porządku nieba, w cieniu energii żeńskiej reprezentowanej przez gwiazdozbiór Łabędzia.

Podobne spotkanie omawianych tu gwiazd wraz ze Słońcem, Księżycem, oraz Marsem, odbędzie się 22.09. 2017 roku, któremu nie będzie towarzyszyć zaćmienie Słońca, jednak jego astronomiczna wymowa będzie na równi znacząca. W tym czasie rozpocznie się wprowadzanie w życie realne zjawisk zapowiedzianych przez działanie Niebios, zamanifestowane w dniu 21.08. zaćmieniem Słońca.

Przedstawione opisy gwiazd i sił im towarzyszących wynikających z mechaniki nieba, swe negatywne działanie zamanifestują na obszarze Ziemi zakreślone na mapie. Jest to obszar USA oraz część Europy Zachodniej jak i Afryki Północno Zachodniej. Polska jaki Europa Wschodnia, oraz Azja tym razem znajdują się pod opieką Niebios w postaci gwiazdozbioru Łabędzia, wraz z jej Domem, czyli asteryzmem Pantery.

Na koniec zaznaczam , że jest to tylko interpretacja, a co będzie to zobaczymy, jako że wyroki Niebios najczęściej są najbardziej skrywaną tajemnicą i przewidywanie ich jest obarczone bardzo wielkim ryzykiem subiektywizmu. Przy czym gwoli przypomnienia zjawisko odbywa się na 29 stopniu znaku, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę.

Tadeusz Pruss Mroziński

08-08-2017 r.

P.S. Równie ciekawym zjawiskiem będzie najbliższa równonoc tj. 22.09. kiedy to gwiazda Regulus znajdzie się dokładnie w punkcie równonocy jesiennej, natomiast oś Ziemi wskaże na dokładnie na gwiazdę Polaris czyli Polak.  Zjawisko takie zachodzi raz na 289 800 lat i nazywa się zbiegiem czasów , co w kontekście głoszonych czasów ostatecznych może mieć istotne znaczenie dla naszej przyszłości.