apokalipsa-eden

Warsztaty Głagolicowe

WARSZTATY GŁAGOLICOWE - szczegółowy program

spotkania glagolicowe.png
WARSZTATY GŁAGOLICOWE


„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…”


PRZESŁANIE ODDAWANIA CZCI SŁOWU PISANEMU, ORAZ MÓWIONEMU, ZAMKNIĘTEMU W LITERACH GŁAGOLICOWYCH, JAKO MATERIALIZACJI ZAMIARU BOŻEGO

 

Źródło: Ewangelia wg św. Jana 1:1–2 (wyd. II Biblii Tysiąclecia)


Pierwotnym alfabetem posiadającym moc sprawczą, moc tworzenia jest abecadło-obiecadło głagolicowe.


Alfabet ten może istnieć tyle czasu ile Słowo Boże – Słowo (dźwięk) użyte do Stworzenia Świata.Program dla warsztatów dwudniowych

 

Dzień pierwszy

10,oo-14,30 z krótkimi przerwami 

 

  • Tło historyczne powstania alfabetów słowiańskich głagolicy i bukwicy, w świetle dostępnych źródeł :

- hipotezy naukowe


- hipotezy historyczne

 

  • Prawdziwe Siły Przyrody jako moc Niebios i ich siła sprawcza w dziele tworzenia życia.


– mitologia słowiańska, jako nurt filozoficzny wiary wynikającej z wiedzy o uniwersalnych Siłach Przyrody, oraz ich manifestacjach na Ziemi.


- obrzędy słowiańskie związane ze zjawiskami astronomicznymi


- sposoby edukacji od najmłodszych lat w dziele poznania obiektów astronomicznych


- migracje zwierząt, hodowla konia „arabskiego”, olbrzymowatość, oraz albinizm zwierząt i ludzi.


- lokalizacja geograficzna miast, oraz istota ośrodków energetycznych, czakramów, jako wynik cieniowania przez gwiazdy.


- legendy: „O śpiących rycerzach”, „Śpiących olbrzymach”, czy też o „Śpiących braciach”.

  •  Mechanika nieba i wynikające z niej rachuby czasu.

- zbieg czasów , czyli nałożenie się 12 cykli milenijnej rachuby czasu na 10 cykli roku platońskiego.


- górna kulminacja gwiazdozbioru Łabędzia, personifikacji bogini Łady, Bogini ŁADU i PORZĄDKU KOSMICZNEGO, oraz związane z tym przesłanie tradycji słowiańskiej.

 

SŁOWIAŃSKIE DRZEWO ŻYCIA

 

  • Samogłoski jasne i pełne jako budulec Słowiańskiego Drzewa Życia
  • Zaimki, oraz imiesłowy jako „nomina sacra”.


INNE ALFABETY SŁOWIAŃSKIE

  • Informacja o bukwicy – azbukach
  • Informacja o runach


14,30-15,00 przerwa obiadowa

 

GŁAGOLICA


15,00 do 18,00 z krótkimi przerwami

  • Litery głagolicowe

-obraz graficzny


- brzmienie


-wartość liczbowa


-obrazowanie, czyli interpretacja pojęcia jakim określono poszczególne litery


2. Krótkie podsumowanie dnia, pytania, dyskusja.


Dzień drugi

10,oo-14,30 z krótkimi przerwami.

 

  • Litery głagolicowe

-obraz graficzny


- brzmienie


-wartość liczbowa


-obrazowanie czyli interpretacja pojęcia jakim określono poszczególne litery

 

14,30 do 15,00 przerwa obiadowa

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


15,00 do 18,00


Zapis imienia, nazwiska, pseudonimu, czy imienia ukrytego, przesłanie medytacyjne wynikające z zapisu głagolicowego.

 


BIAŁA MAGIA SŁOWIAŃSKA


Palindromy i anagramy, loga, symbole jako sposoby wzmocnienia mocy sprawczej głagolicy, oraz znaki typograficzne właściwe głagolicy.


Samodzielne wykonanie amuletu o słowiańskiej nazwie Ladanka, oraz talizmanu o nazwie Krosno.


Podsumowanie zajęć, pytania, dyskusja.


Zapraszam serdecznie.


Kontakt tel. 797 161 805

lub angraffki@wp,pl


Tadeusz Pruss Mroziński

 

 

GŁAGOLICA


Jest to jedyna forma zapisu energetycznego zapewniająca powrót do pisania – skrybania
ze zrozumieniem sensu Rzeczy
na Ziemi i w Kosmosie.


Na Głagolicy są oparte wszystkie obecne alfabety.


Upadek współcześnie istniejących i dominujących ideologii nastąpi wtedy, kiedy ludzie nauczą się
pisać i czytać ze zrozumieniem.


Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafologicznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecała - alfabetu.


Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny.


To wszystko powoduje, że obiecało głagolicowe jest również, samo w sobie, traktatem filozoficznym zbudowanym akrofonicznie.
Praktykowanie zapisu głagolicowego pociąga za sobą procesy biochemiczne w mózgu człowieka czym wzmacnia się procesy myślowe, a tym samym intuicja staje się analityczna, natomiast analiza staje się intuicyjna.


Taka harmonizacja pracy półkul mózgu umożliwia rozszerzenie pojmowalności i postrzegania na wielu polach Naszego życia, a także prowadzi do pobudzenia pamięci poprzednich wcieleń, czyli ANAMNEZY jak też korzystania z wiedzy poprzednich pokoleń.


Kaligrafia Głagolicowa ma również wpływ na stan Naszego Ludzkiego-Ziemskiego Ciała i Boskiego Ducha.


Znaki graficzne głagolicy oraz treści nimi zapisane, były podmiotem kultu religijnego , były traktowane jako Święte Znaki ( BOHO MAZY) w chrześcijaństwie obrządku Słowiańskiego. Oddawanie czci obrazom – ikonom wprowadzono ok. 6 wieku naszej ery jako „ikonodulię” czyli niewolnictwo ikon, czym naruszono odwieczną zasadę czynienia podobieństw.


Tadeusz Pruss Mroziński